Digestiv anebo INFORMOVANOST A DISKUSE

26.09.2014 14:27

Digestiv je alkoholický nápoj, který se podává po jídle, aby "utišil žaludek".Doplňuje sníženou hladinu trávicích enzymů. Je to opak aperitivu. Zatímco aperitiv se podává před jídlem na povzbuzení chuti a rozvázání konverzace, digestivem naopak hostina končí.

Oušťáci dodávají: jestli je úkolem digestivu podpořit zažívání po jídle, pak celkem logicky nabízíme otevřenou informovanost a hlavně veřejnou diskusi s Vámi. Vážíme si Vaší zpětné reakce a snažíme se naslouchat. Ne vždy jsme názorově naladěni na stejnou vlnu. Stejně tak nechutná každému všechno. Ovšem věřte, že námi nabízené volební menu je připravené s dobrým úmyslem a budeme potěšeni, když si z něho vyberete.

A třeba celý lístek.

Nejlépe VOLEBNÍ!

Informovanost a komunikace s občany města 

  • zachováme zveřejňování jmenovitého hlasování
  • Zachováme rozšířenou informativní formu Ústeckých listů
  • Uskutečníme jarní a podzimní setkání s veřejností
  • Budeme pokračovat ve slušné a korektní diskusi
  • Samozřejmostí je každoroční setkání s ústeckými podnikateli za účelem vzájemné informovanosti

 

Dobrou chuť a šťastnou volbu!

Zdroj informací o jednotlivých chodech cs.wikipedia.org