Hlavní chod prostě I. INVESTICE / II. ROZVOJ MĚSTA A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI / III. ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

26.09.2014 16:29

 

Hlavní chod se vymýšlí jako první a ostatní chody jej mají vhodně doplňovat. Jedná se vrchol slavnostního menu! Hlavních chodů může být i několik, stejně jako předkrmů. V tom případě jsou servírovány v menších porcích.

Oušťáci dodávají: předkládáme tři hlavní chody. Stěžejní body našeho volebního programu. Investice, rozvoj podnikání, školství a sociální služby. Pilíře, které vystihují podstatu města a na které se hodláme zaměřit. Čtvrtý pilíř – kultura, sport a volný čas jsme dle našeho mínění stabilizovali v minulém volebním období. Nabídka je vydatná, ale ne nereálná. Máme na co navazovat. Dalo by se v nadsázce říct, že naše kuchyň je připravena a dobře předzásobena. Vaše objednávky zvládneme vyřídit a uspokojit.

Investice

Pouze smysluplné a nepředražené investice

 • Investice budeme realizovat dle finančních možností a podle předem stanovených priorit
 • Zaměříme se na opravu vedlejších chodníků a nezanedbáme běžnou obnovu městského mobiliáře
 • Výběrová řízení více zaměříme nejen na cenu dodávky, ale také na kvalitu provedené práce

Prioritní zásadní investice

 • Rekonstrukce komunikací – ulice TGM, ČSA, Tvardkova, nám. Svobody, 17. listopadu, Pod Lesem
 • Revitalizace centra městské památkové zóny (zpřístupnění starého hřbitova a jeho propojení
  s ul. Husovou)
 • Příprava dotačních projektů Revitalizace bývalé Perly 01 s následnou realizací
 • Revitalizace parku pod Roškotovým divadlem a parku v Hylvátech
 • Přemístění Stacionáře do bývalé ubytovny mládeže SZŠ v ulici ČSA
 • Výstavba parkoviště pod kulturním domem
 • Zateplení ZŠ Komenského – Na Štěpnici
 • Rekonstrukce společenského sálu v Knapovci
 • Realizace nových a obnova stávajících příměstských vycházkových tras 
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty

Rozvoj města a pracovní příležitosti

Územní plán a strategický rozvoj

 • Dokončíme a ke schválení předložíme nový Územní plán města
 • Budeme naplňovat cíle a vize nového Strategického plánu města
 • Prosazujeme pokračování revitalizace bývalé Perly 01 dle výsledků architektonické soutěže

Okrajové části města

 • Prostřednictvím osadních výborů udržíme součinnost s okrajovými částmi města
 • Pravidelnými investicemi zajistíme rozvoj a základní občanskou vybavenost v okrajových částech

Pracovní příležitosti

 • Podpoříme vznik průmyslové lokality v prostoru silnic I/14 (směr Česká Třebová) a II/315 (směr Lanškroun)
 • Zachováme výhodné ceny prodeje pozemků nebo pronájmů nemovitostí pro investory vytvářející nová pracovní místa
 • Budeme pokračovat v maximálním využití výkonu veřejně prospěšných prací

 Školství a sociální služby

Školství

 • Za povinnost považujeme zajištění finančních prostředků na údržbu budov mateřských a základních škol
 • Nadále budeme podporovat a iniciovat aktivity, které souvisí s činností předškolní a školní mládeže
 • Zachováme grantovou podporu na vzdělávací a protidrogové projekty
 • Zvýšíme kapacitu mateřských škol, a tím umožníme umístění dětí mladších 3 let a podpoříme jejich pracující matky 
 • Cirkus MONDEO slíbit nemůžeme, ale pokusíme se o jeho návrat :)

Sociální služby

 • Zachováme podporu potřebných investic do rozvoje Centra sociálních služeb, Stacionáře a Domova důchodců
 • Podporujeme přemístění Stacionáře do objektu bývalého domova mládeže SZŠ v ulici Čs. Armády
 • Prověříme možnost organizačního sloučení příspěvkových organizací s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a jejich maximální efektivitu
 • Zaměříme se na důraznou kontrolu kvality poskytovaných služeb

Sociální služby

 • Zachováme stávající grantovou podporu neziskových organizací s důrazem na potřebnost dotované služby
 • Zachováme a zefektivníme proces komunitního plánování sociálních služeb
 • Nadále podporujeme Veletrh sociálních služeb a Integrační den zdravotně postižených osob
 • Podpoříme volnočasový klub KAMIN, příměstské tábory a pobyty dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí
 • Finančně podpoříme volnočasové aktivity osob v seniorském věku a Senior dopravu
 • Podpoříme sociální dotace na podporu bydlení
 • Vytvoříme podmínky pro možnost realizace prostupného bydlení (ubytovna, tréninkový byt, nájemní byt)
 • Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vytvoříme podmínky pro umožnění samostatného bydlení osob s mentálním a duševním postižením
 • Nadále budeme podporovat nadační fond Orlickoústecké nemocnice "S námi je tu lépe"