Ohlédnutí za volebním obdobím 2010–2014

03.09.2014 00:00

 

Vážení spoluobčané,

čas komunálních voleb se nezadržitelně blíží! Volič se opět stává pro každou kandidující stranu, pro každého kandidáta „drahocenným a vyhledávaným zbožím“ na pomyslném tržišti slibů a lákavých nabídek. Obecně je známo, že lidská paměť je krátká a navíc vzpomínkový optimismus smíchaný s populismem se stává v rukou slovních žonglérů a mystifikátorů smrtelným koktejlem. Nejen z těchto důvodů považujeme za prospěšné předložit Vám shrnutí naši práce na Radnici za uplynulé čtyři roky. Ohlédnutí považujeme hlavně za slušnost vůči Vám, voličům. Vám skládáme účty a na Vás zůstává posoudit, zda se naše sliby proměnily ve skutky a v činy.

 

Ve volebním období 2010–2014 jsme v rámci organizační struktury radnice přímo řídili činnost odboru rozvoje města, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, odboru právního a obecního živnostenského úřadu, útvaru interního auditu a útvaru krizového řízení (starosta města Petr Hájek) a dále činnost odboru životního prostředí a odboru kanceláře tajemníka (neuvolněný místostarosta Jiří Holubář). Koaliční zástupci byli pověřeni řízením majetkoprávního odboru, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, odbor sociálních služeb a městskou policií, finančního odboru a stavebního úřadu.

 

Po volbách jsme naše vize a volební program prolnuli s programem našich koaličních partnerů a v prosinci 2010 zveřejnili programové prohlášení. Jeho hlavním cílem byla stabilizace hospodaření města, plnění finančních závazků, které byly učiněny v předcházejícím volebním období, a přirozený rozvoj města, jako správního centra regionu. Nyní nastal čas předložit Vám přehled plnění programového prohlášení. Čtení je to sice dlouhé, ale doufáme, že ne nezajímavé. Zároveň by mělo být odpovědí na nepravdivé a účelové tvrzení, že „naše město nepokračuje ve svém životě a rozvoji tak, jak by mohlo. Že nejsou využívány možnosti získávání finančních prostředků na rozvoj města, který se v podstatě zastavil. Že není rozumně podporován spolkový život ve městě, což vede k omezení, ne-li zastavení činnosti některých spolků…“.

 

Na rozdíl od jiných si totiž myslíme, že Ústí žilo, žije a i nadále bude žít!

SNK Oušťáci