20. Ing. Vlastimil Bartoš

20. Ing. Vlastimil Bartoš

Věk:

58 let

Bydliště:

střed města

Dosažené vzdělání:

Povolání:

jednatel firmy

Záliby:

rodina, povolání, politika, technika, literatura, film, křesťanství, historie, filosofie, filatelie atd.

Proč kandiduji?

Ústí mám rád!