6. Mgr. Jiří Holubář

6. Mgr. Jiří Holubář

Věk:

50 let

Bydliště:

Ústi nad Orlicí

Dosažené vzdělání:

vysokoškolské – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK – obor Tělesná výchova – biologie

Povolání:

Fyzicky podnikající osoba – majitel prodejen se sportovním zbožím – SPORT BÁRT
t. č. též neuvolněný místostarosta města

Záliby:

sport – cyklistika, běžecké lyžování, pořádání sportovních akcí (bikemarathon, ústecké schody)
cestování, příroda

Proč kandiduji?

Není mi lhostejné, jak se v Ústí nad Orlicí žije a bude žít. Rád bych se i nadále podílel na prosazování takového programu, který přinese našemu městu další rozvoj, aniž by docházelo k jeho zadlužování. Pro mě osobně je prioritou vytváření příjemného prostředí k životu, prosazování smysluplných investic, podporování spolkové činnosti a podnikatelských aktivit převážně místních občanů a firem.
Mám radost z toho, že se nám (Oušťákům) podařila v posledních čtyřech letech prosadit ve vedení úřadu taková pravidla a opatření, která nebyla v minulých „vládách“ samozřejmostí. Mezi jinými transparentní výběrová řízení, výrazné úspory v provozních nákladech městského úřadu, snížení nákladů na provoz odpadového hospodaření a zvláště pak snížení dluhu města o celou třetinu.