Bydlení a doprava

Podpora a rozvoj bydlení

 • dokončena výstavba technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě Štěpnice, U Letiště
 • zachování finanční podpory v rámci fondu rozvoje bydlení
 • poskytování výhodných půjček za účelem individuální výstavby  
 • pokračování v privatizaci bytů v majetku města
 • o více jak 30 % snížen počet neplatičů nájemného v městských bytech
 • nepodařilo se zahájit rekonstrukci bývalé ubytovny Dukla L (současné státní dotace směřují pouze do podpory a výstavby sociálního bydlení a stanovené podmínky se rozcházely se záměrem města)

 

Doprava

 • zadání vypracování nové dopravní studie, která byla v červnu 2013 schválena zastupitelstvem města jako podklad pro zpracování nového územního plánu
 • připraven a do provozu uveden městský parkovací systém, který upřednostňuje krátkodobé stání a cenově zvýhodňuje návštěvníky zdravotních zařízení a rychlý nákup na Mírovém náměstí
 • z pohledu uživatele je parkovací systém nepopulární řešení z důvodu platby 
 • z dlouhodobého hlediska je parkovací systém potřebný a nastavená cenová úroveň únosná a přijatelná
 • rozšířena parkovací plocha v Perle 01 – bezplatné parkování v centru města
 • z důvodu omezených investic nebylo realizováno parkoviště za kulturním domem
 • nenaplněné zůstaly představy o rozsahu městské dopravy