Hospodaření města

Průhledné, zodpovědné a stabilizované hospodaření města

 • dluh města v roce 2010 činil téměř 128 mil. Kč, na konci letošního roku předpokládáme jeho výši 78,3 mil. Kč
 • za uplynulé roky byl dluh města snížen o téměř 50 mil. Kč, tedy o necelých 40 % 
 • ve volebním období 2010–2014 město získalo více jak 95 mil. Kč z dotací EU, státního rozpočtu a z rozpočtu Pardubického kraje 
 • transparentně byly zveřejňovány veškeré výdaje, zejména pak na městské slavnosti Město v pohybu a Ústecké Vánoce (každý občan se tedy mohl dozvědět, kolik „stojí kultura zadarmo“)

 

Vývoj dluhu města Ústí nad Orlicí v letech 2004–2014

  

Poznámka:    údaje v mil. Kč

 

Dotace získané městem Ústí nad Orlicí ve volebním období 2010–2014

Poznámka:             bez dotací na výkon státní správy a bez individuálních dotací příspěvkových organizací / údaje v mil. Kč

 

Efektivní vynakládání finančních prostředků města

 • původní limit 500 000 Kč pro vypisování výběrových řízení byl snížen na 50 000 Kč
 • výběrová řízení byla transparentní, otevřená pro všechny dodavatele a uveřejňovaná na internetu prostřednictvím elektronického tržiště Softender
 • při objemu realizovaných investic ve výši více jak 150 mil. Kč a dodavatelským cenám na úrovni 70 % rozpočtových cen je odhadována úspora cca 65 mil. Kč

 

Promyšlené úspory a snížení osobních výdajů Městského úřadu

 • v roce 2011 proveden personální audit na Městském úřadě a realizována úprava organizačního řádu
 • nová struktura úřadu přinesla personální změny a zrušení pěti pracovních míst bez náhrady (čtyři referentská místa a jedno místo vedoucího)

 

Snížení provozních výdajů Městského úřadu a městských organizací

 • od roku 2012 realizujeme centralizovaný nákup energií pro radnici a všechny městské organizace prostřednictvím výběrového řízení – nejprve elektronické aukce, nyní přímý nákup na komoditní burze
 • mezi prvními městy v ČR zajišťujeme přímý nákup energií na komoditní burze 
 • v roce 2013 byla provedena u čtyř služebních vozidel s benzinovým pohonem přestavba na alternativní pohon LPG, dosažená úspora výdajů na pohonné hmoty činí cca 30 % 
 • úspory cca 36 % bylo dosaženo centralizovaným zadáním veřejné zakázky na provoz mobilních, pevných a datových telekomunikačních služeb města
 • úpravou stávajících nájemních a servisních smluv se snížily o cca 8 % náklady na provoz kopírek
 • mezi prvními městy v ČR jsme realizovali projekt „Společný nákup – společná úspora“, a tím umožnili občanům města snížit ceny elektrické energie a zemního plynu, dosažená úspora činila u elektrické energie 29 % a u zemního plynu 28,5 %, podepsáno bylo 314 smluv na elektřinu a 174 smluv na zemní plyn