Informovanost a komunikace s občany

Informovanost

  • prosazeno jmenovité hlasování a zveřejňování výsledků hlasování rady a zastupitelstva města po jménech 
  • upraveny webové stránky města a aktuality rozšířeny o videoreportáže 
  • Ústecké listy – nová podoba zpravodaje rozšířila obsah poskytovaných informací

 

 Komunikace s občany

  •  jarní a podzimní diskusní setkání s veřejností v Malé scéně 
  •  každoroční setkání vedení města s podnikateli
  •  do vzájemné diskuse a do oficiálních vyjádření představitelů města se vrátila korektnost a slušnost, rozjitřená nálada mezi občany z roku 2010 byla zklidněna