Investice

Realizace smysluplných a nepředražených investic

 • investice byly realizovány s důrazem na cenu díla, nejedná se tedy o předražené stavby
 • investice a opravy byly zaměřené do oprav komunikací a chodníků, do základních a mateřských škol, finančně byly podpořeny okrajové části města, a i díky tomu se podařilo mj. vybudovat v každé lokalitě nové dětské hřiště J
 • proměnu dostává i dlouho zanedbávané sídliště Podměstí, podařilo se digitalizovat kino a do opětovného provozu v podobě hudebního klubu se vrací Domino

 

 • významnou a do budoucna nezbytnou stavbou je v současné době probíhající výstavba sběrného dvora v areálu společnosti Tepvos s.r.o. J  
 • v Ústí nad Orlicí probíhají v současné době dvě významné a rozsáhlé stavby – „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ v celkových stavebních nákladech cca 900 mil. Kč a „Rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod“ v nákladech cca 700 mil. Kč

 

 • obě stavby přinesly řadu komplikací a omezení
 • díky jejich realizaci je umožněn budoucí rozvoj města 
 • nepodařilo se zahájit celkovou rekonstrukci ulice T. G. Masaryka 

 

Finanční objemy realizovaných stavebních investic města ve volebním období 2010–2014

Poznámka:    údaje v mil. Kč

 

Finanční objemy realizovaných investic dle jednotlivých oblastí ve volebním období 2010–2014

Poznámka:    údaje v mil. Kč

 

Významné investiční akce ve volebním období 2010–2014

 • Výstavba nového sběrného dvora v areálu Tepvos s.r.o.                                                                   
 • ZŠ Třebovská – výměna oken a zateplení fasády                                                                                     
 • Oprava komunikací a chodníků dle potřeby a v souvislosti s akcí Kanalizace a ČOV                                
 • Revitalizace sídliště Podměstí a obnova veřejné zeleně v této lokalitě                                                       
 •  Dokončení technické infrastruktury pro bytovou výstavbu sídliště Štěpnice – U Letiště                            
 • MŠ Lentilka, sídliště Štěpnice – výměna oken a zateplení fasády                                                                   
 • Investice do okrajových částí města prostřednictvím osadních výborů                                                  
 •  ZŠ Třebovská – úprava prostranství, chodník ul. Lanškrounská, rekonstrukce podkroví                               
 • Obnova a oprava kulturních památek a revitalizace centra městské památkové zóny                           
 • Výstavba chodníku Ústí nad Orlicí – Oldřichovice                                                                                             
 • Digitalizace a modernizace kina v Roškotově divadle                                                                             
 •  Rekonstrukce ul. Švermova                                                                                                                             
 • Realizace skateparku v opuštěné hale Prefy                                                                                           
 • Centrum sociální péče – zateplení západní strany, výměna oken, oprava lodžií                                               
 • MŠ Knapovec – výměna oken, zdroje tepla a zateplení fasády                                                                       
 • Rekonstrukce parkoviště u nemocnice                                                                                                               
 • Bezbariérové město – realizace bezbariérových přechodů a tras                                                                     
 • Výstava nových dětských hřišť a sportovišť                                                                                                        
 • Domov důchodců a Centrum sociální péče – rekonstrukce evakuačních výtahů                                             
 • Domov důchodců – realizace oddělení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou                                             
 • ZŠ Třebovská – nová vzduchotechnika ve školní jídelně                                                                       
 • Rekonstrukce a výstavba chodníků ul. Dělnická                                                                                               
 • Nový vstup a úpravy objektu čp. 105 v ul. TGM – Klub důchodců                                                                  
 • Obnova látkového vybavení v Roškotově divadle a KD (opony, šály, výkryty, horizonty)                       
 • MŠ Klubíčko – výměna oken                                                                                                                    
 • ZŠ Komenského, Na Štěpnici – rekonstrukce sociálního zařízení