Kultura. sport, volný čas

 Granty města

  • spolková a sportovní činnost nebyla zastavena ani omezena, naopak
  • byl prosazen nový systém v rozdělování grantů do sportovní činnost – prioritou je podpora mládeže do 18 let 
  • odmítáme se vracet k původnímu rozhodování o výši grantu podle „politického“ vlivu na Radnici a jeho uplatňování v jednotlivých komisích rady města
  • v uplynulých letech byly finančně podpořeny všechny významné akce, které město spolupořádá – Rieter Cup, Ústecká 21, Skiinterkriterium, Jeden svět, Malá scéna, Nadotek, Klub přátel umění, Velká cena města juniorek ve volejbale, Velká cena města v karate, Memoriál Bohuslava Langa, Český videosalon 
  • byl zvýšen rozpočet na Kocianovu houslovou soutěž a festival Kocianovo Ústí, zachována byla podpora Heranovy violoncellové soutěže 
  • výdaje v oblasti podpory sportu, kultury, školství a sociálních věcí byly povýšeny o finanční prostředky plynoucí z loterií, heren a kurzovních sázek

 

Vývoj celkových dotací do oblasti sportu, kultury, školství a sociálních věcí města Ústí nad Orlicí

Poznámka:  údaje v mil. Kč

 

Vývoj dotací do oblasti sportu a kultury

Poznámka:  první sloupec - sport / druhý sloupec - kultura / údaje v mil. Kč

 

Volný čas

  • v roce 2012 byl v opuštěné hale Prefy uveden do provozu nový krytý skatepark, který je celoročně využíván a je jedním z mála krytých parků v ČR 
  • výraznou finanční dotací byla podpořena realizace workoutového hřiště v areálu TJ Sokol Ústí nad Orlicí 
  • podporujeme činnost Mateřských center Medvídek a Srdíčko a volnočasového nízkoprahového klubu Kamin
  • Oušťáci.cz stojí za aktivitami, jakými je Letní kino, Kociánka žije!, Inline školička, Dětský den v Cakli,  Outdorový festival, Bikemarathon, Ústecké schody, Orientační běh městem, Perla žije! aj.
 
 
Ouštáci.cz jsou patrioti, ve svém městě bydlí a podílejí se na jeho společenském životě!