Městem zřízené organizace a společnosti, správa majetku města

Příspěvkové organizace

 • nebylo realizováno slíbené přemístění Klubcentra do objektu ve vlastnictví města 
 • od záměru bylo ustoupeno z důvodu vysoké vstupní investice a krácení slíbené dotace na „Kociánku“ o 3 mil. Kč – ztráta očekávaných příjmů byla kompenzována nerealizováním akce
 • umístění Klubcentra bylo definováno v nové Perle 
 • finančně byl podpořen rozvoj ostatních příspěvkových organizací (muzeum, knihovna, základní školy, mateřské školky, Domov důchodců, Stacionář, Centrum sociální péče)
 • od roku 2012 je město nově zřizovatelem Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže, obě organizace mají naši podporu, připravovaným záměrem je přemístit DDM do nové Perly 

 

Městské společnosti

 •        realizovány personální změny ve společnosti TEPVOS s.r.o.
 • důvodem byla ztráta důvěry a ztráta schopnosti komunikace vedení společnosti s vedením města, rozdílná byla také představa o řízení společnosti a o informovanosti veřejnosti
 • pracovní nasazení, kvalita služeb a jejich zlevnění, kontrola provedené práce – stále je co zlepšovat, stále je co kritizovat J L
 • čistotu města, údržbu veřejné zeleně, sekání trávy a ostatní služby nejlépe zhodnotí volič ve volbách
 • prokazatelná je změna komunikace společnosti s veřejností, dostupnost informací a transparentní a podrobné rozkrytí výdajů za poskytované služby
 • prostřednictvím společnosti TEPVOS byla od loňského roku do činností města zapojena veřejná služba

 

Správa majetku

 • společnost DÉMOS s.r.o. není vlastněna městem, pouze vykonává správu na městském majetku
 • do konce roku 2013 nebyla nalezena koaliční shoda na prosazení změny v systému správy bytového a nebytového majetku města 
 • původní smlouva byla vypovězena k 30. 6. 2014, v první polovině letošního roku bylo realizováno výběrové řízení na novou správu majetku
 • nová smlouva přinesla změny v podmínkách a povinnostech správce a snížila cenu za poskytované služby o jednu třetinu původních nákladů, roční úspora činí více jak 350 tis. Kč, v platnost vstoupila 1. července letošního roku
 • byla zřízena organizační složka Správa lesů města Ústí nad Orlicí a od roku 2014 zajišťuje město činnosti spojené se správou městských lesů vlastními silami, bez zprostředkovatele