Rozvoj města a pracovní příležitosti

Územní plán a strategický rozvoj

 • v souladu s legislativou bylo v roce 2012 zahájeno zpracování nového územního plánu města
 • byl schválen nový plán strategického rozvoje města (nutný a rozhodující dokument pro čerpání dotací v následujících let)
 •  zahájena diskuse o budoucnosti areálu Perla 01, podpořeny občanské iniciativy vztahující se k Perle a aktivní účast na nich
 • realizována architektonická soutěž o návrh revitalizace Perly 01 (soutěž oceněna Komorou českých architektů) a zahájeny projekční práce na tvorbě regulačního plánu dotčeného území 

 

Okrajové části města

 • v rozpočtu byly zajištěny finanční prostředky na činnost osadních výborů v celkové výši 7,2 mil. Kč 
 • Knapovec, Dolní a Horní Houžovec – opravy komunikací, výstavba dětského hřiště, postupné rozšiřování veřejného osvětlení aj.
 • Hylváty – výstavba dětského hřiště, parkoviště Konzum, obnova kaple sv. Anny, výstavba chodníku v ul. Lanškrounská, oprava chodníku na Duklu aj. 
 •  Černovír – výstavba dětského hřiště, úprava veřejného prostranství, oprava komunikací, realizace přístupové cesty k zahrádkářské osadě aj.
 • Kerhartice – podpora výstavby sportovního a dětského hřiště, chodník ul. Pražská, oprava ul. Lesní, oprava komunikace a chodníku ul. Karpatská aj.

 

Pracovní příležitosti a podpora podnikání

 • poskytnuta dotace na výstavbu technické infrastruktury nového areálu společnosti ACE Trade s.r.o.
 •  podpořen rozvoj společnosti FPOS a.s.
 • vytvořeny vhodné podmínky pro možnost podnikání v opuštěné Perle 01 a Perle 06
 •  vytvořeny podmínky pro výstavbu nového areálu společností EWE s.r.o. v lokalitě Hylváty s předpokladem vytvoření 150 nových pracovních míst v průběhu následujících tří let