Školství a sociální služby

Školství

  • pravidelné investice zabezpečily rozvoj a běžnou údržbu budov základních škol a mateřských školek
  • byly zvýšeny dotace na vzdělávací a protidrogové projekty 
  • podpořeny všechny aktivity související s činností předškolní a školní mládeže 
  • v roce 2013 jsme ve spolupráci s partnerským městem Berlín – Neukölln organizovali CIRKUS MONDEO, ze žáků základních škol se stali artisti, žongléři, klauni, krotitelé a moderátoři  

 

Sociální služby
  • pravidelné investice zabezpečily rozvoj a běžnou údržbu budov sociálních služeb
  • v domově důchodců realizováno samostatné oddělení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou 
  • pořízeny byly dvě přenosné indukční smyčky využívané při komunikaci se sluchově postiženým klientem radnice
  • připravujeme přemístění Stacionáře do objektu bývalého domova mládeže SZŠ v ul. Čs. armády
  • bez finančního omezení pokračuje činnost Komunitního plánování, Senior klubu, Senior dopravy, Prevence kriminality, Klub důchodců, Veletrh sociálních služeb 
  • nově byla do rozpočtu města zařazena sociální dotace na podporu bydlení

 

Vývoj dotací města Ústí nad Orlicí na vzdělávání a protidrogové projekty a na sociální služby  

 

Poznámka:  / první sloupec - vzdělávání a protidrogové projekty / druhý sloupec – soc. věci a zdravotnictví / údaje v mil. Kč