KDYŽ VÁS HONÍ MLSNÁ

Také jsme v uplynulém volebním období několikrát zhřešili, třeba ne vlastní vinou, ale za chyby v komunikaci s Vámi neseme největší díl zodpovědnosti. Není naším úmyslem chyby zamlčovat, ctíme názor, že co si navaříme, to si i sníme, i když se někdy jedná o NEZDRAVOU porci. Za chyby se platí, a proto chyby nechceme opakovat.

INFORMOVÁNÍ A DISKUSE S VEŘEJNOSTÍ

  • Pokračovat v aktivitách realizovaných v uplynulém období
  • Pravidelné setkávání s veřejností a s podnikateli
  • Vyvarovat se chyb, kterých jsme si vědomi a za které se omlouváme
  • Pokračovat ve slušné a korektní diskusi
  • Udržet v našem městě pozitivní náladu
  • Chybovat je lidské, nemáme patent na rozum a dopouštíme se chyb
  • Nebráníme korektní a věcné diskusi
  • Zhodnocovat a vyhodnocovat připomínky a názory občanů
  • Navzájem se poslouchat a respektovat