VOLEBNÍ JÍDELNÍČEK

PRIORITOU JE naše město, a protože nadměrné jídlo překáží bystrosti ducha, nabízíme jídelníček pro ZDRAVÉ ÚSTÍ

Nabídka pro období říjen 2018 až září 2022.


Náš volební program jsme letos sestavili jako VOLEBNÍ JÍDELNÍČEK. Podrobnou a konkrétní nabídku jsme připravili s odkazem na vizi, kterou je zdravé ZDRAVÉ MĚSTO. Zdraví máme všichni jen jedno a s přibývajícím věkem si tuto odvěkou moudrost stále více a více uvědomujeme.

Aby naše město bylo zdravé, musí mít zdravé hospodaření a správu majetku, zdravé investice a rozvoj, zdravé životní prostředí, zdravou dopravu. Takové město může být zdravě sebevědomé. Umožní svým občanům plnohodnotnou sportovní, kulturní a volnočasovou činnost. Bez větších problémů zajistí rozvoj školství a sociálních služeb. Ve zdravém městě se občané cítí bezpečně a zároveň žijí s vědomím, že jejich názory a podněty Radnice vyslyší.

Nabízíme volební program, který není populistický a ani neobsahuje všeobecné fráze. Nabízíme program, který je reálný a který drží námi nastavený kurz!

Děkujeme Vám za podporu!