ODPOLEDNÍ SVAČINA

Za čaj o páté považujeme všechny aktivity, které naplňují náš život. Každý z nás po svém se zapojuje do dění ve městě a je jedno zda preferuje kulturu nebo spot či jinou volnočasovou aktivitu. Školství a sociální péče se také týká každého z nás. ZDRAVÉ město se bez kvalitního a dostupného školství neobejde, stejně tak se neobejde bez zajištění sociálních služeb a dostatečné nabídky sociální péče.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Plán rozvoje sportu města Ústí nad Orlicí
 • Nesnížené limity finančních grantů na kulturní a sportovní činnost
 • Smysluplné využití bývalé diskotéky pod Roškotovým divadlem Finanční podpora na rozvoj a údržbu sportovišť
 • Preference akcí zaměřených na činnost děti a mládeže
 • Zachování akce Město v pohybu, Ústecký Advent a Staročeská pouť
 • Podpora KHS a HVS, Kocianovo Ústí, Skiinterkriterium, Ústecká 21
 • Podpora činnosti Malá scéna, Klubu přátel umění, RC Srdíčko, MC Medvídek, DDM Duha, klubu KAMIN aj.
 • Větší využití rekreačního potenciálu Wolkerova údolí a Kocianky

ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY

 • Podpora inovativním směrům ve vzdělávání
 • Podpora neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání
 • Priorita pro školské projekty zaměřené na trvale udržitelné hodnoty a ekologické aktivity
 • Podpora víceletému plánování s vytvořením finanční rezervy
 • Zapojení rodičů, žáků a učitelů do rozhodování a plánování škol
 • Podpora zájmovému vzdělávání všem věkovým kategoriím

SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY 

 • Finanční dotace pouze pro transparentní organizace
 • Nesnížené limity finančních grantů na sociální činnost
 • Investice do Centra sociálních služeb, Stacionáře, Domova důchodců
 • Kontrola kvality sociálních služeb a posuzování efektivnosti
 • Podpora terénních služeb (pečovatelská a hospicová služba)
 • Podpora Veletrhu sociálních služeb, Dni seniorů a Integračnímu dni zdravotně postižených osob
 • Setrvání v procesu komunitního plánování sociálních služeb
 • Finanční podpora Senior dopravy
 • Finanční podpora volnočasovým aktivitám osob seniorského věku
 • Podpora prostupnému bydlení
 • Pomoc osobám a rodinám, které mají problémy s udržením bydlení
 • Pomoc při zajištění bezpečnosti osamělým osob seniorského věku
 • Aktivní podpora rozvoj Orlickoústecké nemocnice
 • Podporova NF Orlickoústecké nemocnice "S námi je tu lépe"