OBĚD

Naše tři chody jsou investice, životní prostředí a doprava. Ke všem jsme v rámci přípravy volebního programu přistoupili jako k nedělnímu obědu. Uvedená témata mají mezi námi zvláštní postavení a věnovali jsme jim nejvíce času ve společných diskuzích. Jejich postupné plnění je základem ZDRAVÉHO města.

INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA

 • Stacionář v novém objektu v ulici ČSA
 • Domu dětí a mládeže DUHA v areálu Perly 01
 • Revitalizace parku pod Roškotovým divadlem
 • Rekonstrukce ulic Bří. Čapků, nám. Svobody, Na Štěpnici, Polská
 • Obnova komunikací dotčených výměnou technické infrastruktury      (ulice Husova, B. Němcové, Příčná, Stavebníků, Mazánkova, Družstevní, Zborovská,  Špindlerova, Jana a Josefa Kovářů)
 • Oprava místní komunikace v Knapovci
 • Investiční záměr rekonstrukce ul. 17. Listopadu a Lochmanovy
 • Úprava vzhledu přístavby budovy ZŠ Komenského
 • Řešení prostoru bývalé školní jídelny vedle gymnázia
 • Finanční samostatnost Osadních výborů
 • Rozvoj občanské vybavenosti v okrajových částech města
 • Přístavba hasičské zbrojnice SDH Černovír
 • Tréninkové plochy pro rozvoj hasičského sportu
 • Oprava mostů a městského mobiliáře
 • Údržba a oprava školských zařízení
 • Údržba a obnova dětských hřišť, sportovišť a odpočinkových míst
 • Přemístění POŠTY zpět do centra města

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PÉČE O VZHLED A ČISTOTU MĚSTA

 • Zadržování dešťové vody a její hospodárné využití
 • Parkovací plochy se vsakujícími povrchy
 • Vodní prvky v podobě přírodních jezírek
 • Obnovení remízků na zemědělské půdě v majetku města
 • Zodpovědné hospodaření v městských lesích
 • tzv. Chytrý zavlažovací systém
 • Podpora tzv. zeleným fasádám a obnova stromové výsadby
 • Podmínky pro větší využití ekologické dopravy
 • Podpora motivačního systému třídění odpadů
 • Realizace dotačního programu na dodávku biopopelnic
 • Podpora akcím majícím vztah k životnímu prostředí
 • Péče o městské hřbitovy
 • Rozvoj Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ

DOPRAVA OBECNĚ A MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

 • Rozšíření provozu Městské hromadné autobusové dopravy
 • Nová cyklostezka podél železniční dráhy v Kerharticích
 • Okružní křižovatka na náměstí Svobody
 • Řešení křižovatky před Hernychovou vilou
 • Řešení dopravy v klidu zejména na sídlišti Štěpnice
 • Výstavba parkovacího domu v areálu Perla 01
 • Bezpečné komunikace s ohledem na chodce, zeleň a cyklodopravu
 • Pravidelné výdaje na realizaci bezpečných komunikací
 • Parkovací plocha u krytého bazénu bez zásahu do stávající zeleně
 • Řešení ulice Polská v návaznosti na veřejnou diskusi s občany
 • Zachování autobusového nádraží v Lochmanově ulici