SNÍDANĚ

Jestli je snídaně základ dne, pak ZDRAVÉ finance jsou základem města. Jedině transparentní hospodaření a svědomitá správa vlastního majetku umožní městu jeho přirozený rozvoj.


FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

 • Průhledné a zodpovědné hospodaření s majetkem města
 • Transparentní zveřejňování zásadních výdajů

 • Otevřené zadávání veřejných zakázek

 • Dlouhodobé úvěry pouze na zásadní a významné akce

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA

 • Správa majetku města prostřednictvím městské firmy
 • Rozvoj všech příspěvkových organizací města

 • Důsledná kontrolní činnost společnosti TEPVOS s.r.o.

 • Rozvoj městské Kabelové televize s.r.o.

 • Rozvoj činnosti Správy lesů města Ústí nad Orlicí

BYDLENÍ A PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Dostavba 27 startovacích nájemních bytů na Dukle

 • Výstavba bytových domů na sídlišti Štěpnice

 • Výstavba technické infrastruktury v lokalitě Nová Dukla

 • Rozvoj podnikání v Perle 01

 • Podpora rozvoje průmyslové zóny mezi silnicí I/14 a II/315 

 • Upřednostnit a chránit drobné lokální obchodníky